Czym jest solidarna i włączająca społeczność?

To miejsca uwrażliwione na potrzeby osób z demencją oraz świadome konsekwencji tej choroby dla osób nią dotkniętych i ich opiekunów, a także lepiej przygotowane do włączania tych grup do społeczeństwa. Inkuzyjne i przyjazne demencji społeczności dążą do zmniejszania stygmatyzacji i wykluczenia, których często doświadczają zarówno osoby z demencją, jak i opiekujące się nimi. Społeczności te chcą upodmiotawiać i godnie traktować osoby z demencją oraz ich opiekunów. Sprawdź solidarną i włączającą społeczność stworzoną w każdym z miejsc implementacji projektu: