Model opieki społecznej oparty na społeczności lokalnej wsparcie

zarówno osoby z demencją jak i opiekunowie

Nasza misja

 

Projekt reMIND, finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +, ma na celu poprawę jakości życia i samopoczucia zarówno osób z demencją, jak i opiekunów.

 

 

 

 

Nasze cele

 

Projekt reMIND ma na celu podniesienie świadomości w naszych społecznościach i stworzenie środowiska, w którym wszyscy (osoby z demencją, opiekunowie i społeczeństwo w ogóle) mogą być lepiej przygotowani do radzenia sobie z okolicznościami spowodowanymi demencją i cieszyć się lepszą jakością życia.

Inicjatywa mająca na celu wsparcie opiekunów i wzmocnienie ich zdolności do radzenia sobie z demencją, w celu poprawy ich samopoczucia, jak również samopoczucia osób z demencją.

 

Wyniki naszego projektu

Kampania informacyjna i uświadamiająca

Kampania informacyjna i uświadamiająca Sposób postrzegania i przedstawiania demencji może wpływać na sposób traktowania demencji i osób z demencją w społeczeństwie. Z tego powodu informacja i świadomość stają się narzędziem poprawy postrzegania choroby i związanych z nią uprzedzeń, promując jakość życia osób z demencją, ich rodzin i opiekunów. Jest ona również wykorzystywana jako potężny nośnik…

Program Budowy Potencjału

Program Budowy Potencjału reMIND Caregivers” to kompletny program budowania potencjału skierowany do nieformalnych, formalnych i profesjonalnych opiekunów ze społeczności i odpowiednich organizacji. Ma na celu celowe zwiększenie i dostosowanie wiedzy, umiejętności i zdolności do konsekwentnej, systematycznej i niezawodnej opieki wspierającej dobro opiekuna, ale także jego własny dobrostan osobisty i psychologiczny.

Wspólnoty solidarne i integracyjne

Wspólnoty solidarne i integracyjne Czym jest wspólnota solidarna i integracyjna? Są to miejsca uwrażliwione i poinformowane o konsekwencjach demencji dla osób dotkniętych chorobą i ich opiekunów, a także lepiej przygotowane do włączenia ich do społeczeństwa. Społeczności te mają na celu zmniejszenie stygmatyzacji i wykluczenia, których często doświadczają zarówno osoby z demencją, jak i ich opiekunowie.…

Aplikacja mobilna

Aplikacja reMIND Celem aplikacji reMind App jest konsolidacja i udostępnienie zasobów, narzędzi i działań wspierających opiekunów i osoby korzystające z opieki w obliczu wyzwań związanych z demencją. Głównym założeniem jest pomoc osobom z demencją i ich opiekunom w maksymalizacji ich funkcji fizycznych i umysłowych, aby mogli kontynuować życie towarzyskie i prowadzić niezależne i celowe życie.

Przewodnik upowszechniania

Przewodnik upowszechniania Chcesz rozwijać inicjatywę reMIND na swoim terenie? W trakcie naszego projektu, zbudujemy Przewodnik Upowszechniania, narzędzie, które krok po kroku pozwoli Ci na powtórzenie projektu reMIND w Twojej społeczności.

News and events

News and Events

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie reMIND?

 

 

Skontaktuj się z nami poprzez automatyczny ukłon, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

 

 

 

Zespół reMIND.

 

Send message