Projekt reMIND dąży do osiągnięcia swoich celów poprzez rozwój kolejnych wzajemnie powiązanych zasobów, które bezpośrednio angażują i przynoszą korzyści ponad 1000 osób, w tym ponad 200 opiekunów oraz zespół.

Więcej informacji można znaleźć w następujących sekcjach:

null

Kampania informacyjna i uświadamiająca

Więcej informacji >

null

Program szkoleniowy

Więcej informacji >

null

Solidarne i włączające społeczności

Więcej informacji >

null

Aplikacja mobilna

Więcej informacji >

null

Przewodnik Upowszechniania

Więcej informacji >