Sposób postrzegania i przedstawiania demencji może wpływać na to, jak w społeczeństwie traktowane są osoby z demencją. Z tego powodu informacje i świadomość stają się narzędziem do zmiany postrzegania choroby i zwalczania związanych z nią uprzedzeń, promując jakość życia osób z demencją, ich rodzin i opiekunów. Kampania jest również potężnym nośnikiem wiedzy dla społeczeństwa, uświadamiającym rolę profilaktyki i prewencji demencji, informującym o alarmujących objawach, a przede wszystkim podkreślającym znaczenie postawienia diagnozy w odpowiednim czasie.

Celem kampanii jest propagowanie wiedzy na temat demencji oraz przygotowanie społeczności do większej integracji i solidarności z osobami z demencją i ich opiekunami.

null

Zrozumieć demencję

Więcej informacji >

null

Zapobieganie demencji

Więcej informacji >

null

Opieka nieformalna

Więcej informacji >

null

Społeczność przyjazna demencji

Więcej informacji >