Kampania informacyjna i uświadamiająca

Sposób postrzegania i przedstawiania demencji może wpływać na sposób traktowania demencji i osób z demencją w społeczeństwie. Z tego powodu informacja i świadomość stają się narzędziem poprawy postrzegania choroby i związanych z nią uprzedzeń, promując jakość życia osób z demencją, ich rodzin i opiekunów. Jest ona również wykorzystywana jako potężny nośnik wiedzy dla społeczeństwa, ostrzegający o znaczeniu zmniejszenia ryzyka rozwoju demencji, o znakach ostrzegawczych, a przede wszystkim o znaczeniu postawienia diagnozy w odpowiednim czasie.

Kampania informacyjna i uświadamiająca reMIND ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat demencji wśród naszych społeczności, przygotowanie ich do większej integracji i solidarności z osobami z demencją i ich opiekunami.

Zrozumienie demencji.

 

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć demencję.

Jak zapobiegać demencji?.

 

Znajdź informacje na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania demencji.

Opieka nieformalna

 

Informacje i zasoby dotyczące opieki nad osobą żyjącą z demencją.