Polityka prywatności dla aplikacji ReMIND

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2024

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki aplikacja mobilna ReMIND (“my”, “nas” lub “nasza”) zbiera, używa, przechowuje i udostępnia informacje od użytkowników (“Użytkownik” lub “ty”) aplikacji mobilnej ReMIND (“Aplikacja”).

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

1.1 Informacje osobiste

Aplikacja przechowuje lokalnie informacje osobiste użytkowników. Obejmuje to ich imię, datę urodzenia, płeć, datę diagnozy, numer telefonu, alergie, leki i istotne informacje medyczne, dostarczane dobrowolnie przez użytkowników.

1.2 Informacje nieosobiste

Zbieramy informacje nieosobiste podczas interakcji użytkownika z naszą aplikacją w sekcjach Zasoby i Mapa, takie jak rodzaj urządzenia i system operacyjny.

Używanie informacji

2.1 Informacje osobiste

Te informacje nie są używane w żaden sposób. Wszystkie informacje są przechowywane lokalnie w aplikacji.

2.2 Informacje nieosobiste

Używamy informacji nieosobistych do analizy trendów, zarządzania aplikacją i poprawy doświadczenia użytkownika.

Ochrona danych

Wdrażamy praktyki zbierania, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji osobistych.

Udostępnianie informacji osobistych

Nie sprzedajemy informacji osobistych.

Zawartość aplikacji i usługi stron trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość ani praktyki stron internetowych stron trzecich powiązanych z naszą aplikacją.

Zgodność z obowiązkami prawno-ustrojowymi

Możemy ujawnić informacje osobiste, jeśli tego wymaga prawo.

Środki bezpieczeństwa

Wdrażamy solidne środki bezpieczeństwa, w tym przesyłanie danych zaszyfrowanych protokołem SSL/TLS, regularne audyty bezpieczeństwa i restrykcyjne kontrole dostępu.

Polityka retencji i usuwania danych

Dane użytkownika są przechowywane lokalnie w aplikacji, a na żądanie użytkownika można usunąć dane profilu zgodnie z przepisami ochrony danych.

Usuwanie danych

Możesz zażądać usunięcia profilu i powiązanych danych za pomocą ustawień aplikacji.

Zmiany w tej polityce

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania tej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną oznaczone datą aktualizacji. Istotne zmiany będą komunikowane w bardziej widoczny sposób. Korzystanie z naszej aplikacji po dokonaniu takich zmian oznacza akceptację nowej polityki.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub swoich danych, skontaktuj się z nami pod adresem info@remind-carers.eu.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 27 lutego 2024 roku.