Program Budowy Potencjału

reMIND Caregivers” to kompletny program budowania potencjału skierowany do nieformalnych, formalnych i profesjonalnych opiekunów ze społeczności i odpowiednich organizacji. Ma na celu celowe zwiększenie i dostosowanie wiedzy, umiejętności i zdolności do konsekwentnej, systematycznej i niezawodnej opieki wspierającej dobro opiekuna, ale także jego własny dobrostan osobisty i psychologiczny.