Το “reMIND Caregivers” είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε άτυπους, επίσημους και επαγγελματίες φροντιστές από την κοινότητα και τους σχετικούς οργανισμούς. Στοχεύει στη βελτίωση και αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων για συνεπή, συστηματική και αξιόπιστη φροντίδα, η οποία υποστηρίζει την ευημερία του ασθενή, αλλά και την προσωπική και ψυχολογική ευημερία των φροντιστών.

null

Introduction to dementia

More information >

null

Non-pharmacological interventions

More information >

null

Caregiver´s profile

More information >

null

Decision Making for Dementia

More information >

null

Caring for me

More information >

null

Providing everyday care

More information >

null

Dealing with behaviour changes

More information >