Επανερχόμαστε με μία άλλη ενότητα της εκστρατείας Πληροφοριών & Ευαισθητοποίησης του reMIND! Σε αυτό το τμήμα παρέχονται πληροφορίες για μία κοινότητα φιλική προς την άνοια. Να αναμένετε τη χρήσιμη βάση πληροφοριών και συμβουλές για την εμπλοκή και τη συμπερίληψη των ατόμων με άνοια. Θα εξηγήσουμε τι είναι η κοινότητα φιλική προς την άνοια, την αξία της και τα οφέλη της, τα βασικά αποτελέσματα και τους τομείς δράσεις της, τις βασικές αρχές και τα βήματα για τη δημιουργία μίας κοινότητας φιλικής προς την άνοια σε τοπικό επίπεδο. Όλοι παίζουμε ρόλο στη δημιουργία στη δημιουργία πολιτισμού και χώρων όπου οι άνθρωποι με άνοια νιώθουν ενεργοί, συμμετέχουν και έχουν αξία. Είστε έτοιμος/-η γι’ αυτό το ταξίδι μαζί μας;

Η κοινότητα φιλική προς την άνοια (DFC) είναι ένα μέρος – μία πόλη, κωμόπολη ή ένα χωριό όπου υπάρχει κατανόηση προς τα άτομα με άνοια και περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν την άνοια. Είναι μία κοινότητα ενημερωμένη, ασφαλής και με σεβασμό στα άτομα με άνοια, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους και παρέχει υποστηρικτικές επιλογές που προάγουν την ποιότητα ζωής και την ικανότητα παραμονής στην κοινωνία, συμμετοχής και ευημερίας στην καθημερινή ζωή. Σε αυτές τις κοινότητες, τα άτομα με άνοια λαμβάνουν υποστήριξη, συμμετέχουν και έχουν τη δυνατότητα να ζουν ανεξάρτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι κοινότητες φιλικές προς την άνοια έχουν δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος βασίζεται στην προσέγγιση της βιωματικής εμπειρίας που αποσκοπεί στη μείωση του στίγματος και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ουσιαστικής εμπλοκής των ατόμων με άνοια κάθε ηλικίας. Ο δεύτερος στόχος βασίζεται στην προσέγγιση των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα που ζουν με άνοια να λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους και να συνεχίσουν να έχουν ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην κοινωνία όπου η άνοια θεωρείται μια φυσιολογική αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
Εργαλειοθήκη «Κοινότητες φιλικές προς την άνοια. Βασικές αρχές» της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Νόσο Alzheimer
https://www.alzint.org/what-we-do/policy/dementia-friendly-communities/
https://dementiafriendsusa.org/what-dementia-friendly-community
What is DFA — Dementia Friendly America (Τι είναι η DFA – Φίλοι της Άνοιας ΗΠΑ) (dfamerica.org)

Στην πράξη, η κοινότητα φιλική προς την άνοια αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά στοιχεία της πραγματικότητας. Επικεντρώνεται πρωτίστως στη στέγαση, στη συγκοινωνία, σε υπηρεσίες σχετικές με το επιχειρείν, την υγεία, την κοινότητα, τη δημόσια ασφάλεια, τα κτήρια και τους εξωτερικούς χώρους, την επικοινωνία και τις πληροφορίες, την κοινωνική συμπερίληψη και τη συμμετοχή, την πρόσβαση, την ισότητα, τη συμμετοχή των πολιτών και την απασχόληση. Η κοινότητα φιλική προς την άνοια χαρακτηρίζεται από τα εξής:
– υγειονομική περίθαλψη που προωθεί την έγκαιρη διάγνωση και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές φροντίδας της άνοιας σε όλο το φάσμα της περίθαλψης,
– εγκαταστάσεις διαμονής που προσφέρουν υπηρεσίες και υποστήριξη για την απώλεια μνήμης,
– νομικός και οικονομικός σχεδιασμός με επίγνωση της άνοιας και ανταπόκριση,
– επιλογές υποστήριξης για ανεξάρτητη διαβίωση και ουσιαστική συμμετοχή στην κοινότητα,
– υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που λαμβάνουν υπόψη την άνοια, τον προγραμματισμό και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,
– δημόσια περιβάλλοντα φιλικά προς την άνοια και προσβάσιμη συγκοινωνία,
– επιχειρήσεις με υπηρεσίες και περιβάλλον με γνώμονα την άνοια για τους πελάτες και τους φροντιστές των εργαζομένων,
– φιλόξενες και υποστηρικτικές τοπικές κοινότητες.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
Εργαλειοθήκη του ΠΟΥ για πρωτοβουλίες φιλικές προς την άνοια (DFI) «Για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για την άνοια»
What is a Dementia Friendly Community? | Dementia Friends USA (Τι είναι η κοινότητα φιλική προς την άνοια; | Φίλοι της Άνοιας (ΗΠΑ))

Πολλά άτομα που ζουν με άνοια και οι φροντιστές τους νιώθουν μοναξιά και είναι αποκομμένοι από την κοινωνία. Στην πραγματικότητα νιώθουν ότι οι άλλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση που βιώνουν, τον αντίκτυπό της ή τον τρόπο αλληλεπίδρασης μαζί τους. Οι πάσχοντες από άνοια ενίοτε αισθάνονται ότι πρέπει να αποσυρθούν από την κοινότητά τους καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται. Έχουν ακόμα να προσφέρουν πολλά στην κοινότητα βέβαια αν λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη. Η φιλική προς την άνοια κοινότητα προσφέρει την ευκαιρία στα άτομα με άνοια να ζουν καλά και να παραμένουν μέρος της κοινότητας και της κοινωνίας. Οι κοινότητες φιλικές προς την άνοια κατανοούν τα δικαιώματα και αναγνωρίζουν το πλήρες δυναμικό των ατόμων που ζουν με άνοια, οπότε είναι η ύπαρξή τους είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της ενεργής συμμετοχής τους και του πολύτιμου ρόλου τους ακόμη και χρόνια μετά τη διάγνωση. Σε μια κοινότητα φιλική προς την άνοια, οι άνθρωποι γνωρίζουν και κατανοούν την άνοια, έτσι ώστε τα άτομα με άνοια να αντιμετωπίζονται με λιγότερο φόβο, να μην στιγματίζονται και να συνεχίζουν να ζουν με τον τρόπο που θέλουν και στην κοινότητα που επιλέγουν.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
Dementia friendly communities | Alzheimer’s Disease International (ADI) (Κοινότητες φιλικές προς την άνοια | Διεθνής Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ) (alzint.org)

Τα τέσσερα βασικά στοιχεία για τη φιλική προς την άνοια κοινότητα είναι τα εξής:
1. Άνθρωποι – τα άτομα που ζουν με άνοια είναι η καρδιά των κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια και διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο, γι’ αυτό και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι κοινότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων που πάσχουν από άνοια.
2. Κοινότητες – η ανάπτυξη μιας κοινότητας φιλικής προς την άνοια συνεπάγεται τη δέσμευση για την προσαρμογή του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στις ανάγκες των ατόμων που ζουν με άνοια.
3. Οργανισμοί – κάθε μέρος της κοινότητας διαδραματίζει τον δικό του ρόλο στη λήψη μέτρων για τη δημιουργία μιας κοινωνίας φιλικής προς την άνοια. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν πολιτικές, προσεγγίσεις και στρατηγικές φιλικές προς την άνοια στον τομέα τους.
4. Συμπράξεις – η διατομεακή συνεργασία και η δημιουργία ενός δικτύου κοινοτήτων, οργανώσεων και ατόμων είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη αλλαγών. Η συνεργασία και η συλλογική δράση διασφαλίζουν ότι οι κοινότητες διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να υποστηρίξουν τα άτομα που ζουν με άνοια και τους φροντιστές τους σε πολλές πτυχές της ζωής.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
Dementia friendly communities | Alzheimer’s Disease International (Κοινότητες φιλικές προς την άνοια | της Διεθνούς Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ) (ADI) (alzint.org)
Εργαλειοθήκη «Κοινότητες φιλικές προς την άνοια. Βασικές αρχές» της Διεθνούς Ένωσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Η κοινότητα φιλική προς την άνοια περιλαμβάνει διαφορετικά μέρη, υπηρεσίες και πόρους, από κυβερνήσεις και τράπεζες μέχρι τοπικά καταστήματα, βιβλιοθήκες ή κινηματογράφους. Οκτώ βασικοί τομείς για δράσεις φιλικές προς την άνοια είναι οι εξής:
– υγεία και κοινωνική περίθαλψη,
– στέγαση,
– συγκοινωνία,
– υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,
– επιχειρήσεις και καταστήματα,
– τέχνες, πολιτισμός, αναψυχή και ψυχαγωγία,
– παιδιά, νέοι και φοιτητές,
– κοινότητα, εθελοντισμός, θρησκευτικές ομάδες και οργανώσεις.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
How to become a recognised dementia-friendly community | Alzheimer’s Society (Πώς να γίνετε αναγνωρισμένη κοινότητα φιλική προς την άνοια| Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ (alzheimers.org.uk)

Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να βοηθήσουν για να καταστεί η κοινότητά τους φιλική προς την άνοια. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, πρέπει να προβείτε στα εξής:
Πρώτο βήμα: Συγκεντρώστε μία ομάδα – βρείτε κι άλλους ενδιαφερόμενους για μία πρωτοβουλία και ελάτε σε επαφή για να σχηματίσετε μια ομάδα.
Δεύτερο βήμα: Ορίστε έναν επικεφαλής – ένα άτομο ή μια ομάδα λίγων ατόμων που συντονίζει τις δράσεις και διασφαλίζει ότι η κοινότητα σημειώνει πρόοδο στο να καταστεί πιο φιλική προς την άνοια.
Τρίτο βήμα: Ευαισθητοποιήστε – διαδώστε γνώσεις σχετικά με την άνοια, ώστε οι άνθρωποι της κοινότητάς σας να κατανοήσουν το θέμα πριν αναλάβουν δράση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν οι άνθρωποι την άνοια, όπως μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, εκπαιδεύσεις και διάδοση εκπαιδευτικού υλικού. Φυσικά σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε όλα τα αποτελέσματα του έργου reMIND, συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης! Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: https://remind-carers.eu
Βήμα τέταρτο: Συμπεριλάβετε άτομα που ζουν με άνοια – είναι πολύ σημαντικό να ακούσετε τις εμπειρίες των ατόμων με άνοια από την περιοχή σας. Περιμένετε λίγο πριν αναλαμβάνετε δράση, ώστε να γνωρίσετε την προοπτική, τους αγώνες και τις ανάγκες τους. Για να τους προσεγγίσετε, μπορείτε να προσκαλέσετε τα άτομα που ζουν με άνοια να ενταχθούν στην ομάδα σας, να επισκεφθείτε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, να διοργανώσετε τοπικές εκδηλώσεις.
Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
How to become a recognised dementia-friendly community | Alzheimer’s Society (Πώς να καταστείτε αναγνωρισμένη κοινότητα φιλική προς την άνοια | Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ) (alzheimers.org.uk)

Συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης.
Πέμπτο βήμα: Ενημερώστε τον κόσμο – αναδείξτε και προωθήστε τη δράση σας και βεβαιωθείτε ότι η κοινότητά σας είναι ενήμερη. Χάρη σε αυτό, μπορείτε να προσελκύσετε περισσότερα άτομα στην ομάδα σας ή να αποτελέσετε έμπνευση για τους άλλους. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστείτε νέα, γράψτε ένα δελτίο τύπου για μια τοπική εφημερίδα και συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις.
Έκτο βήμα: Προσδιορίστε τομείς για τοπική δράση – το σημαντικότερο κομμάτι για μία κοινότητα φιλική προς την άνοια είναι η ανάληψη δράσης! Εντοπίστε έναν κατάλογο με ανάγκες και προτεραιότητες, σχεδιάστε και υλοποιήστε δράσεις. Ελέγξτε τις βασικές δράσεις της προηγούμενης ανάρτησης.
Έβδομο βήμα: Καταγράψτε την πρόοδό σας -σχεδιάστε τον τρόπο με τον οποίο θα μετρήσετε την πρόοδο σύμφωνα με ό,τι σας φαίνεται σωστό. Μπορείτε να οργανώσετε μια τακτική συνάντηση για να μοιραστείτε και να ενημερώσετε για τις δράσεις σας.
Όγδοο βήμα (προαιρετικό): Υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση – ορισμένες χώρες προσφέρουν επίσημη αναγνώριση του DFC. Εάν ενδιαφέρεστε, ερευνήστε εάν αυτό ισχύει στη χώρα σας. Προς το παρόν υπάρχουν 67 προγράμματα Φίλων της Άνοιας που έχουν ξεκινήσει ή είναι σε εξέλιξη σε 56 χώρες και σχεδόν 19 εκατομμύρια Φίλοι της Άνοιας παγκοσμίως.
Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχει ήδη μια ομάδα στην περιοχή σας. Αν ενταχθείτε κάποια από αυτές, θα συνεργαστείτε για να παροτρύνετε περισσότερους ανθρώπους, ομάδες και οργανισμούς ώστε να αντιμετωπίσουν φιλικότερα την άνοια.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
How to become a recognised dementia-friendly community | Alzheimer’s Society (Πώς να καταστείτε αναγνωρισμένη κοινότητα φιλική προς την άνοια | Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ) (alzheimers.org.uk)

Αυτός ο πρακτικός κατάλογος με συμβουλές σας βοηθά να βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που ζουν με άνοια συμμετέχουν ουσιαστικά σε όλα τα στάδια και τις δράσεις σχετικά με την κοινότητα φιλική προς την άνοια.
• Οι συναντήσεις του έργου οργανώνονται σε ώρες που εξυπηρετούν καλύτερα το άτομο με άνοια.
• Ο φροντιστής είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της συνάντησης για να βοηθήσει το άτομο με άνοια.
• Η συνάντηση ηχογραφείται και απομαγνητοφωνείται – τα πρακτικά αποστέλλονται μετά τη συνάντηση.
• Επιλέγεται ο κατάλληλος χώρος, λαμβάνοντας υπόψη τα καθίσματα, τον φωτισμό, τον εξαερισμό, την ακουστική, τη σήμανση και την προσβασιμότητα.
• Διατίθεται υλικό για να συζητηθούν σύνθετες ιδέες κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια της συνάντησης.
• Αποφεύγονται οι άμεσες ερωτήσεις και η δύσκολη γλώσσα.
• Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης και τα βασικά σημεία συζήτησης αποστέλλονται στο άτομο με άνοια πριν τη συνάντηση, ενώ υπάρχει κάποιος διαθέσιμος για να συζητήσει αυτά τα σημεία και να προετοιμαστεί αν χρειαστεί.
• Ο ρυθμός και η διάρκεια της συνάντησης είναι κατάλληλα για το άτομο με άνοια.
• Το άτομο με άνοια (και ο φροντιστής του) λαμβάνουν αποζημίωση για τα έξοδα που προκύπτουν.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
Εργαλειοθήκη του ΠΟΥ για πρωτοβουλίες φιλικές προς την άνοια (DFI) «Για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για την άνοια»

Τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα εξής: κοινωνικές και οικονομικές διαδικασίες, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, κοινωνική ανισότητα, πολιτιστικές πρακτικές, τέχνες, θρησκευτικά ιδρύματα και πρακτικές, πεποιθήσεις για το μέρος και την κοινότητα, πλούτο, σχέσεις εξουσίας, κυβέρνηση και αγορές εργασίας. Οι κοινότητες φιλικές προς την άνοια θέλουν να δημιουργήσουν ένα προσβάσιμο και ασφαλές φυσικό περιβάλλον που εστιάζει:
– στη δημιουργία θετικής κοινωνικής στάσης και κανόνων σχετικά με τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα εν γένει και ειδικότερα τα άτομα με άνοια,
– στη δημιουργία ευκαιριών για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις,
– τη συμμετοχή των ατόμων με άνοια στην αμειβόμενη εργασία, όπως και όποτε χρειαστεί,
– τη συμμετοχή των ατόμων με άνοια σε κοινωνικο-πολιτιστικές δράσεις,
– στη δυνατότητα των ατόμων με άνοια να συμμετέχουν στη λήψη σχετικών αποφάσεων,
– στη διάθεση πληροφοριών με προσιτό τρόπο,
– στην εξασφάλιση ότι οι υπηρεσίες υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι κατάλληλες, διαθέσιμες και προσβάσιμες,
– στην προώθηση της οικονομικής ασφάλειας.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
Εργαλειοθήκη του ΠΟΥ για πρωτοβουλίες φιλικές προς την άνοια (DFI) «Για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για την άνοια»

Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει τα περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου, τη μετακίνηση, την κινητικότητα και τη στέγαση. Αναφέρεται στο άμεσο φυσικό περιβάλλον, που συμπεριλαμβάνει την κτηριακή υποδομή και τις βιομηχανικές και επαγγελματικές δομές, όπως δρόμους, πεζοδρόμια, διαδρόμους και εισόδους, επιχειρήσεις, πάρκα, βιβλιοθήκες και άλλους δημόσιους χώρους. Οι κοινότητες φιλικές προς την άνοια αποσκοπούν στη δημιουργία ενός προσβάσιμου και ασφαλούς φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση:
– στη βελτίωση της βατότητας στη γειτονιά,
– σε πιο προσβάσιμους και ασφαλείς δημόσιους χώρους, κτίρια και εγκαταστάσεις,
– σε πιο προσβάσιμα και ασφαλή μέσα μαζικής μεταφοράς, οχήματα και στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς,
– σε πιο προσιτή και ασφαλή στέγαση.
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:
Εργαλειοθήκη του ΠΟΥ για πρωτοβουλίες φιλικές προς την άνοια (DFI) «Για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για την άνοια»

Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει τα άτομα με άνοια στην κοινότητά του μπορεί να γίνει φίλος της άνοιας – δηλαδή κάποιος που μαθαίνει για την άνοια και βοηθά την κοινότητα με την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και την ανάληψη μικρών ή μεγαλύτερων δράσεων – από την επίσκεψη σε ένα άτομο με άνοια ως περισσότερη υπομονή σε μία ουρά καταστήματος. Οι φίλοι της άνοιας μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δράσεις, εκστρατείες ή να φορέσουν κονκάρδα για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Η έννοια μιας κοινότητας φιλικής προς την άνοια είναι απλή – να εργαστούμε με κοινό στόχο μια καλύτερη ζωή για τα άτομα που ζουν με άνοια, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους. Βέβαια, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό – η εν λόγω κοινότητα έχει τη δύναμη να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τα άτομα με άνοια και τη ζωή τους. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να δημιουργήσουμε γύρω μας κοινότητες φιλικές προς την άνοια. Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο για τις μικρές αλλαγές συμπεριφοράς που συνθέτουν μια κοινότητα φιλική προς την άνοια. Σύνδεσμος: https://tiny.pl/c4n3
Μάθετε περισσότερα στις πηγές:

Το Εστιατόριο των λανθασμένων παραγγελιών είναι μια θαυμάσια πρακτική φιλική προς την άνοια από την Ιαπωνία, τη χώρα από την οποία ξεκίνησε η έννοια της κοινότητας φιλικής προς την άνοια. Σε αυτό το εστιατόριο δεν μπορείτε να είστε σίγουροι αν η παραγγελία σας θα είναι σωστή, επειδή όλοι οι σερβιτόροι πάσχουν από άνοια. Μπορεί να πάρουν σωστά την παραγγελία σας ή όχι, αλλά όπως και να έχει, το εστιατόριο μας διαβεβαιώνει ότι θα είναι νόστιμη και μοναδική. Στόχος του προγράμματος είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την άνοια και να γίνει η κοινωνία πιο δεκτική και ήρεμη. Η ένωση ελπίζει ότι η αίσθηση εξωστρέφειας και κατανόησης προς στην άνοια θα εξαπλωθεί όχι μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Περισσότερα στην πηγή:
http://www.mistakenorders.com/en/home.html

Ελπίζουμε να σας κινήσαμε την περιέργεια για να ανακαλύψετε διαφορετικές πτυχές για το κίνημα των κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια. Μία ακόμα ενότητα της εκστρατείας Πληροφοριών & Ευαισθητοποίησης του reMIND έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα! Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: https://remind-carers.eu