Σχετικά με το reMIND Project

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 48 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άνοια παγκοσμίως, αριθμός που θα μπορούσε να φτάσει τα 76 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Μόνο στην Ευρώπη, σύμφωνα με εκθέσεις της ΕΕ-28, εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 σχεδόν 14 εκατομμύρια θα έχουν κάποια μορφή άνοιας, η οποία θα αυξηθεί σε πάνω από 18 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Στις περισσότερες από τις γειτονικές χώρες, περίπου το 80% της φροντίδας των ατόμων με άνοια παρέχεται από την οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονες, ενώ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% των άτυπων φροντιστών. Οι φροντιστές ατόμων με άνοια έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και 20% υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Η έλλειψη κατανόησης της άνοιας είναι ευρέως διαδεδομένη στη σημερινή κοινωνία, οδηγώντας σε στιγματισμό και δυσχεραίνοντας τη διάγνωση και τη φροντίδα. Αν δεν αντιμετωπιστεί, η άνοια μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα, το έργο “reMIND- Ενίσχυση της ικανότητας των φροντιστών να αντιμετωπίσουν την άνοια” επιδιώκει να συνοδεύσει και να ενισχύσει τις ικανότητες των φροντιστών. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα άτομα με άνοια, οι φροντιστές και οι κοινότητες μπορούν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που προκαλεί η άνοια και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την ευημερία τους. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις κοινότητες να αναπτύξουν μια καθολική κατανόηση της άνοιας.

Για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασθένεια, θα διαδοθεί μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την άνοια και τις συνέπειές της στα άτομα που πάσχουν, στους φροντιστές και στις κοινότητες. Το έργο θα προσφέρει επίσης στους επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές – άτομα χωρίς προηγούμενη κατάρτιση στον τομέα της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης – ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, την καλύτερη αντιμετώπιση αυτής της νόσου και ταυτόχρονα τη βελτίωση της δικής τους ευημερίας.
Ο κεντρικός πυλώνας του έργου είναι η ανάπτυξη μιας υποστηρικτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητας για την άνοια, η οποία χάρη σε ένα δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, στοχεύει στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των φροντιστών και στο να είναι φιλικότερη και ασφαλέστερη για τα άτομα με άνοια. Η κοινότητα θα ενσωματώσει διάφορους οργανισμούς (υπηρεσίες κοινωνικο-υγείας, συλλόγους, χώρους αναψυχής, καταστήματα…) ώστε να μπορούν από κοινού να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις υπηρεσίες για τους φροντιστές (υπηρεσία πληροφόρησης, ομάδες υποστήριξης, εκπαίδευση, δραστηριότητες και άλλα).