Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 48 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από άνοια, ένας αριθμός που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 76 εκατομμύρια έως το 2030. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις εκθέσεις της ΕΕ-28, εκτιμάται ότι μέχρι το 2030, σχεδόν 14 εκατομμύρια άτομα θα πάσχουν από κάποιας μορφής άνοιας, η οποία θα αυξηθεί σε πάνω από 18 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Στις περισσότερες χώρες τηε Ένωσης, περίπου το 80% της φροντίδας των ατόμων με άνοια παρέχεται από την οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονες, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% των άτυπων φροντιστών. Οι φροντιστές των ατόμων με άνοια έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και 20% υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Η έλλειψη κατανόησης της άνοιας είναι ευρέως διαδεδομένη στη σημερινή κοινωνία, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλο στίγμα και δυσχεραίνει τη διάγνωση και τη φροντίδα. Αν δεν αντιμετωπιστεί, η άνοια θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό, το έργο “reMIND- Ενισχύοντας τις ικανότητες των Φροντιστών στην αντιμετώπιση της Άνοιας” επιδιώκει να ενισχύσει τις ικανότητες των φροντιστών. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα άτομα με άνοια, οι φροντιστές τους και οι κοινότητες γενικότερα μπορούν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που προκαλεί η άνοια και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και ευημερία τους. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις κοινότητες να αναπτύξουν μια καθολική κατανόηση της νόσου.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασθένεια, θα προβούμε σε μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την άνοια και τις συνέπειές της, στους φροντιστές, στις κοινότητες και στα άτομα που πάσχουν από αυτήν την νόσο. Το έργο θα προσφέρει επίσης σε τυπικούς και άτυπους φροντιστές – άτομα χωρίς προηγούμενη κατάρτιση στον τομέα της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης – ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και ταυτόχρονα τη βελτίωση της δικής τους ευημερίας.

Κεντρικό πυλώνα του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς για την άνοια, η οποία, χάρη σε ένα δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, στοχεύει στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των φροντιστών και στο να είναι φιλικότερη και ασφαλέστερη για τα άτομα με άνοια. Η κοινότητα αποτελείται από διάφορους οργανισμούς (υπηρεσίες κοινωνικές-υγείας, συλλόγους, χώρους αναψυχής, καταστήματα…) ώστε να μπορούν από κοινού να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις υπηρεσίες για τους φροντιστές (υπηρεσίες πληροφόρησης, ομάδες υποστήριξης, εκπαίδευση, δραστηριότητες και άλλα).