Πολιτική Απορρήτου για την Εφαρμογή ReMIND

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2024

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο η κινητή εφαρμογή ReMIND (“εμείς”, “μας” ή “η εφαρμογή μας”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες από τους χρήστες (“Χρήστης” ή “εσύ”) της κινητής εφαρμογής ReMIND (“Εφαρμογή”).

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

1.1 Προσωπικές πληροφορίες

Η εφαρμογή αποθηκεύει τοπικά τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Αυτό περιλαμβάνει το όνομά τους, την ημερομηνία γέννησής τους, το φύλο τους, την ημερομηνία διάγνωσης, τον αριθμό τηλεφώνου, τις αλλεργίες, τα φάρμακα και τις σχετικές ασθένειες που παρέχονται εθελοντικά από τους χρήστες.

1.2 Μη προσωπικές πληροφορίες

Συλλέγουμε μη προσωπικές πληροφορίες κατά τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη με την εφαρμογή μας στις ενότητες Πόροι και Χάρτης, όπως τον τύπο συσκευής και το λειτουργικό σύστημα.

Χρήση των πληροφοριών

2.1 Προσωπικές πληροφορίες

Αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται τοπικά μέσα στην εφαρμογή.

2.2 Μη προσωπικές πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τις μη προσωπικές πληροφορίες για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε την εφαρμογή και να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη.

Προστασία δεδομένων

Εφαρμόζουμε πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Δεν πωλούμε προσωπικές πληροφορίες.

Περιεχόμενο εφαρμογής και υπηρεσίες τρίτων

Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές των ιστότοπων τρίτων που συνδέονται με την εφαρμογή μας.

Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες εάν το απαιτε