Τι είναι μια αλληλέγγυα και συμπεριληπτική κοινότητα;

Πρόκειται για μέρη που είναι ευαισθητοποιημένα και ενημερωμένα για τις συνέπειες της άνοιας στα άτομα που πάσχουν από άνοια και στους φροντιστές τους και είναι καλύτερα προετοιμασμένα να τα εντάξουν στην κοινωνία. Οι κοινότητες αυτές στοχεύουν στη μείωση του στίγματος και του αποκλεισμού που συχνά βιώνουν τόσο τα άτομα με άνοια όσο και οι φροντιστές τους. Μια κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς και φιλική προς την άνοια θέλει να ενδυναμώνει και τους δύο ανθρώπους και να αντιμετωπίζει τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με αξιοπρέπεια.