Σκοπός της εφαρμογής reMind είναι να συγκεντρώσει και να παράσχει τους πόρους, τα εργαλεία και τις παρεμβάσεις για την υποστήριξη των φροντιστών και των ληπτών φροντίδας κατά την αντιμετώπιση των προκλήσεων της άνοιας. Η βασική ιδέα είναι να βοηθηθούν τα άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους να μεγιστοποιήσουν τις σωματικές και νοητικές τους λειτουργίες, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν να κοινωνικοποιούνται και να ζουν μια ανεξάρτητη και με σκοπό ζωή.