Το έργο reMIND στοχεύει στην επίτευξη των στόχων του μέσω της ανάπτυξης διαδοχικών και αλληλένδετων αποτελεσμάτων, τα οποία εμπλέκουν άμεσα και ωφελούν περισσότερους από 1.000 ανθρώπους και περισσότερους από 200 φροντιστές και προσωπικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ενότητες:

null

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

περισσότερες πληροφορίες >

null

Πρόγραμμα κατάρτισης

περισσότερες πληροφορίες >

null

Κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς

περισσότερες πληροφορίες >

null

Εφαρμογή reMIND

περισσότερες πληροφορίες >

null

Οδηγός διάδοσης

περισσότερες πληροφορίες >