I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο:

Η κυριότητα του παρόντος δικτυακού τόπου, www.remind-carers.eu , (εφεξής “ιστότοπος”) ανήκει στο ίδρυμα: MUSOL Foundation, με αριθμό φορολογικού μητρώου: G98199607 και εγγεγραμμένο στο: Μητρώο Ιδρυμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής (Ισπανία) με τα ακόλουθα στοιχεία εγγραφής: 46-0195, εκπρόσωπος του οποίου είναι ο Rafael García Matíes, και με στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση: Calle Jacinto Labaila, 21 (bajo), Valencia, 46007, Valencia, Ισπανία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+34) 963817509

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: info@musol.org

 

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο Ιστότοπος 

Σκοπός των ακόλουθων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης (εφεξής “Όροι και Προϋποθέσεις”) είναι να ρυθμίσουν την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ως Ιστότοπος νοείται: η εξωτερική εμφάνιση των στατικών και δυναμικών διεπαφών πλοήγησης, δηλαδή ο χάρτης πλοήγησης, και όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές (εφεξής “Περιεχόμενο”) καθώς και το σύνολο των διαδικτυακών υπηρεσιών ή πόρων που προσφέρονται στους χρήστες (εφεξής “Υπηρεσίες”).

Η κοινοπραξίαReMIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την παρουσίαση και τη διαμόρφωση του Ιστοτόπου και του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών που ενδέχεται να ενσωματωθούν σε αυτόν. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ανά πάσα στιγμή η ReMIND μπορεί να διακόψει, να απενεργοποιήσει ή/και να ακυρώσει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στον Ιστότοπο ή την πρόσβαση σε αυτά.

Η πρόσβαση του Χρήστη στον Ιστότοπο είναι ελεύθερη και, κατά κανόνα, δωρεάν, χωρίς ο Χρήστης να υποχρεούται να παράσχει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για να την χρησιμοποιήσει, εκτός από το κόστος σύνδεσης μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και τον πάροχο με τον οποίο ο Χρήσης έχει συνάψει σύμβαση.

Το Περιεχόμενο ή οι Υπηρεσίες του Ιστοτόπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω προηγούμενης συνδρομής ή εγγραφής του Χρήστη.

Ο Χρήστης 

 Η πρόσβαση, η περιήγηση και η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και οι χώροι που παρέχονται για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Χρήστη και της ReMIND, προσδίδουν την ιδιότητα του Χρήστη και ως εκ τούτου ο Χρήστης αποδέχεται, από τη στιγμή που ξεκινά να περιηγείται στον Ιστότοπο, όλους τους Όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των αντίστοιχων νομικών διατάξεων που πρέπει να τηρούνται κατά περίπτωση. Δεδομένης της σημασίας των ανωτέρω, συνιστάται στον Χρήστη να τους διαβάζει κάθε φορά που επισκέπτεται τον Ιστότοπο.

Ο Ιστότοπος της ReMIND παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, υπηρεσιών και δεδομένων. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση του Ιστοτόπου. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει και:

  • Τη χρήση των πληροφοριών, του Περιεχομένου ή/και των Υπηρεσιών και των δεδομένων που προσφέρει η ReMIND, με τρόπο που δεν αντιβαίνει στις διατάξεις των παρόντων Όρων, στους Νόμους, στα χρηστά ήθη ή στη δημόσια τάξη, ή η οποία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δικαιώματα τρίτων ή στην εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.
  • Την ειλικρίνεια και τη νομιμότητα των πληροφοριών που παρέχει ο Χρήστης στις φόρμες που παρέχει η ReMIND για την πρόσβαση σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τη ReMIND για κάθε γεγονός που επιτρέπει την αθέμιτη χρήση των πληροφοριών που καταγράφονται στις εν λόγω φόρμες, όπως ενδεικτικά κλοπή, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αναγνωριστικά στοιχεία ή/και κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να προβεί στην άμεση ακύρωσή τους.

Η ReMIND διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί όλα τα σχόλια και τις συνεισφορές που παραβιάζουν το νόμο, το σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου, μέσω διακρίσεων, ξενοφοβίας, ρατσισμού, πορνογραφίας, spamming, περιεχομένου που παραβιάζει ανηλίκους, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια ή που, κατά τη γνώμη της, δεν είναι κατάλληλα για δημοσίευση.

Σε κάθε περίπτωση, η ReMIND δεν θα είναι υπεύθυνη για τις απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες μέσω σχολίων ή άλλων εργαλείων blogging ή συμμετοχής που μπορεί να υπάρχουν.

Η απλή πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται τη σύναψη οποιασδήποτε εμπορικής σχέσης μεταξύ της ReMIND και του Χρήστη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο παρών Ιστότοπος της ReMIND απευθύνεται σε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση ή/και να περιηγηθούν στις σελίδες του Ιστότοπου.

III. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η ReMIND δεν εγγυάται τη συνέχεια, τη διαθεσιμότητα και τη χρησιμότητα του Ιστοτόπου, του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών. Η ReMIND καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου, αλλά αδυνατεί να εγγυηθεί ότι η πρόσβαση στον Ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.

Επίσης, η ReMIND δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι το περιεχόμενο ή το λογισμικό στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω του Ιστοτόπου δεν θα παρουσιάζει σφάλματα ή ότι δεν θα προκαλεί βλάβες στο σύστημα υπολογιστών (λογισμικό και υλικό) του χρήστη. Σε καμία περίπτωση η ReMIND δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή βλάβη οποιουδήποτε είδους προκύψει από την πρόσβαση, περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας, ζημίας ή βλάβης που μπορεί να προκληθεί στα συστήματα υπολογιστών ή που λόγω «ιών».

Επίσης, η ReMIND δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους χρήστες από την ακατάλληλη χρήση του παρόντος Ιστότοπου. Ειδικότερα, η ReMIND δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν βλάβες, διακοπές, σφάλματα ή αδυναμίες στις τηλεπικοινωνίες που μπορεί να προκύψουν.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ιστότοπος ReMIND θέτει ή ενδέχεται να θέσει στη διάθεση των Χρηστών μέσα σύνδεσης (όπως, μεταξύ άλλων, υπερσυνδέσμους, banners, κουμπιά), καταλόγους και μηχανές αναζήτησης που επιτρέπουν στους Χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ιστοτόπους που ανήκουν σε ή/και διαχειρίζονται από τρίτους.

Η εγκατάσταση αυτών των συνδέσμων, καταλόγων και μηχανών αναζήτησης στον Ιστότοπο αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους Χρήστες στην αναζήτηση και πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόταση, σύσταση ή πρόσκληση για την επίσκεψή τους.

Η ReMIND δεν προσφέρει ούτε εμπορεύεται η ίδια ή μέσω τρίτων τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτούς τους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους.

Επίσης, η ReMIND δεν εγγυάται την τεχνική διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την ειλικρίνεια, την εγκυρότητα ή τη νομιμότητα των δικτυακών τόπων εκτός της ιδιοκτησίας της που είναι προσβάσιμοι μέσω των συνδέσμων.

Η ReMIND σε καμία περίπτωση δεν εξετάζει ούτε ελέγχει το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων, ούτε εγκρίνει, εξετάζει ή επικυρώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο, τα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο υλικό σε τέτοιους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους.

Η ReMIND δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση, ποιότητα ή νομιμότητα του περιεχομένου, των επικοινωνιών, των απόψεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών ιστοσελίδων που δεν διαχειρίζεται η ReMIND και οι οποίες συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης ή τρίτος που δημιουργεί υπερσύνδεσμο από ιστοσελίδα άλλου, διαφορετικού, δικτυακού τόπου προς τον ιστότοπο ReMIND θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή – εν όλω ή εν μέρει – οποιουδήποτε από το Περιεχόμενο ή/και τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή άδεια της ReMIND.

Δεν επιτρέπονται ψευδείς, ανακριβείς ή αβάσιμες παραστάσεις σχετικά με τον Ιστότοπο ReMIND ή το Περιεχόμενο ή/και τις Υπηρεσίες του Ιστότοπου ReMIND.

Με εξαίρεση τον υπερσύνδεσμο, ο δικτυακός τόπος στον οποίο δημιουργείται ο υπερσύνδεσμος δεν πρέπει να περιέχει κανένα στοιχείο του παρόντος δικτυακού τόπου που προστατεύεται ως πνευματική ιδιοκτησία από την ισπανική νομοθεσία, εκτός εάν υπάρχει ρητή άδεια της ReMIND.

Η δημιουργία του υπερσύνδεσμου δεν συνεπάγεται την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της ReMIND και του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας από την οποία δημιουργείται ο υπερσύνδεσμος, ούτε τη γνώση και την αποδοχή από τη ReMIND του περιεχομένου, των υπηρεσιών ή/και των δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην εν λόγω ιστοσελίδα, και αντιστρόφως.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Ο δικτυακός τόπος, οι σελίδες που περιέχει και οι πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών απεικονίσεων), καθώς και λογότυπα, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των οποίων η ReMIND είναι κάτοχος ή διαθέτει άδεια για τη χρήση και τη δημόσια παρουσίασή τους από τους νόμιμους κατόχους τους.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο με επιμέλεια και ορθότητα, σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη. Η ReMIND επιτρέπει στον Χρήστη να προβάλλει τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και να προβαίνει σε ιδιωτικές αναπαραγωγές (απλή λήψη και αποθήκευση στον υπολογιστή/συσκευή του), υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν συνιστά εξουσιοδότηση ή άδεια χρήσης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της ReMIND ή των νόμιμων δικαιούχων αυτών.

 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να προβεί σε διανομή, τροποποίηση, μεταφορά ή δημόσια ανακοίνωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα με οποιαδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε σκοπό.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή τρίτος θεωρεί ότι οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη ReMIND μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της παρούσας Ανακοίνωσης Νομικού Περιεχομένου και των Γενικών Όρων Χρήσης.

  1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η ReMIND διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ενέργεια κρίνει απαραίτητη για αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της ή για παραβίαση των παρόντων Όρων.

Η σχέση μεταξύ του Χρήστη και της ReMIND διέπεται από τους κανονισμούς που ισχύουν και εφαρμόζονται στην ισπανική επικράτεια. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή των παρόντων Όρων, τα μέρη θα υποβάλλουν τις διαφορές τους στην δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων σύμφωνα με το νόμο.

Το παρόν έγγραφο της νομικού περιεχομένου και γενικών όρων χρήσης του ιστοτόπου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του διαδικτυακού εργαλείου δημιουργίας προτύπων ανακοινώσεων νομικού περιεχομένου και όρων χρήσης στις 19/02/2024.