Ένα μοντέλο κοινωνικής φροντίδας για την υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους.

Η αποστολή μας

Το έργο reMIND, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+, επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την ευημερία τόσο των ατόμων με άνοια όσο και των φροντιστών τους.

Στόχοι

Το έργο reMIND στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι (άτομα που πάσχουν από άνοια, οι φροντιστές τους και η κοινωνία γενικότερα) μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της άνοιας και να απολαύσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πρωτοβουλία μας αποτελεί η υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια και η ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίσουν την νόσο, έτσι ώστε να βελτιώσουν τόσο την δική τους ευημερία όσο και των ατόμων που φροντίζουν.

Αποτελέσματα έργου

null

Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

περισσότερες πληροφορίες >

null

Πρόγραμμα κατάρτισης

περισσότερες πληροφορίες >

null

Κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς

περισσότερες πληροφορίες >

null

Εφαρμογή reMIND

περισσότερες πληροφορίες >

null

Oδηγός διάδοσης

περισσότερες πληροφορίες >

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο reMIND

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του αυτόματου τόξου και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.