Ένα μοντέλο κοινωνικής φροντίδας για την υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους.

Η αποστολή μας

Το έργο reMIND, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+, επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την ευημερία τόσο των ατόμων με άνοια όσο και των φροντιστών τους.

Στόχοι

Το πρόγραμμα reMIND στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων μας και στη δημιουργία περιβάλλοντος όπου όλοι (άτομα με άνοια, φροντιστές και η κοινωνία γενικότερα) μπορούν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που προκαλεί η άνοια και να απολαύσουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μια πρωτοβουλία για την υποστήριξη των φροντιστών και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίσουν την άνοια, για να βελτιώσουν την ευημερία τους καθώς και την ευημερία των ατόμων με άνοια.

Αποτελέσματα έργου

null

Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

περισσότερες πληροφορίες >

null

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων

περισσότερες πληροφορίες >

null

Κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς

περισσότερες πληροφορίες >

null

Εφαρμογή reMIND

περισσότερες πληροφορίες >

null

Oδηγός διάδοσης

περισσότερες πληροφορίες >

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο reMIND

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του αυτόματου τόξου και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.